Galeira: Gireto UnoCento Sabatino pio GranFondo - 09/05/2015